VÁLASZTÁS GYÜLEKEZETÜNKBEN – 2019.12.15.

A mai napon az Istentiszteletet követően lebonyolításra került az időközi gondnok, presbiter, pótpresbiter választás. A gyülekezet teljes jogú, névjegyzékben szereplő, mint a választási közgyűlés tagjai, az egyházi törvényeknek megfelelően leadták voksaikat a jelöltekre.

Ennek alapján gondnoknak megválasztásra került: DR. GALLÉ TIBOR,
presbiternek:            DR. ALFÖLDI ZOLTÁN,
pótpresbiternek:      SZABÓ LÁSZLÓ,
                     SZABÓ MÁTYÁS,
                     SZABÓ SÁNDOR.

forrás: facebook/Keszthelyi Református Egyházközség

Az újonan megválasztott tisztségviselők eskütételére – az i.v. egyházi törvény értelmében – a választási eredményének jogerőre emelkedése utáni első vasárnap kerül sor.


Comments are closed.