NAGYPÉNTEKI ISTENTISZTELET KONFIRMANDUSOK SZOLGÁLATÁVAL

Ézsaiás próféta könyve: 53. fejezet: „…. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. …”

Comments are closed.