Horváth Sebestyénné presbiter

Gyenesdiáson élek, két felnőtt gyermekem van. A templomba járó testvérek már jól ismernek. Több, mint tíz éve próbálom összefogni a helyi reformátusokat Gyenesdiáson. A nagy ünnepekre: Húsvét, Pünkösd, Újkenyér Ünnepe, Karácsony ott helyben is Istentiszteletre.

Füle  Lajos írja egy versében: „Kinek a templom kegyelem háza, otthon van benne maga, s családja, bár mindenütt az Úrra figyel – az a presbiter”. Két nagy ajándék, amit adhatunk embertársainknak, az idő, és az öröm. Már nagyon régen, kezdő óvónő koromban elhatároztam, hogy napi jócselekedetekkel örömet szerzek. Ezt nem terveztem meg, hogy mi lesz az, de este, amikor elszámolok a napomról, boldog vagyok, ha egy kis örömöt vihettem valaki életébe. Küld bennünket az Úr! Azt is mondják, küldöttek vagyunk. (Angyalok vagyunk.) Igen! Ez valóban angyali szerep. Cselekvő szeretettel élni az életünket minden nap. Megszólítani embereket, – hogy ők is másokat – és nem csak a templomba járás miatt. Az emberi szeretet így diktálja. Sík Sándor írja: „Tégy minden jót, amit megtehetsz, ott ahol vagy, úgy ahogy teheted, akkorát, amekkorát tehetsz!”

Fel kell vennünk azt a keresztet és vállalni a megpróbáltatásokat is, a visszautasítást,a közömbösséget, a bizonytalanságot. De kedvesség, figyelmesség, alázat, türelem és tapintat szükséges. Kapunk kemény szavakat is! Például, hogy nem fizet egyházfenntartói járulékot. Mondjuk azt? „Akkor Önnek (Neked) ez nulla forint idei járulék” Gondolkodjon el rajta!

Mit is jelent a presbiterség? Misszió? Küldetés? Elhívás? Szolgálat? Mindenki maga döntse el. Sokszor nem elég talpraesettnek, bátornak, udvariasnak, merésznek, segítőkésznek lenni A kitartás és a nyitottság nagyon fontos.

A hívő ember imádság nélkül nem élhet: „Uram! Megváltó Krisztusom! Te hívtál el engem, Te hívtál el minket a Te szolgálatodra. Te ébrsztetted fel, Te növelted hitemet, a hitünket gyülekezetünk közösségében. Úgy, ahogy Te azt akartad, egymás hite által! Vizsgálj meg engem kérlek, és mindannyiunkat, hogy felismerjük és elfogadjuk azt a következő lépést életünkben és gyülekezeti közösségünkben. Amerre Te, Te akarsz vezetni minket. Adj nekem, adj nekünk bátorságot, és alázatot elfogadni a Te vezetésed! AMEN

Horváth Sebestyénné presbiter

 Comments are closed.