Nőszövetség

 
LORÁNTFFY ZSUZSANNA REFORMÁTUS NŐSZÖVETSÉG – Keszthely
Keszthelyen a Lorántffy Zsuzsanna Református Nőegylet 1928-ban alakult, amikor a gyülekezetnek még temploma sem volt. Áldozatos munkájuk is segítette az Isten házának felépülését. A helyi és az Országos nőszövetségi munkát a háború utáni évtizedek megnehezítették, majd meg is szüntették. Az Országos Református Nőszövetség újjászületése az 1990-es évek elején kezdődött.
Gyülekezetünk korábbi Nőegylete 1993. március 21-én Keszthely Lorántffy Zsuzsanna nőszövetség néven alakult újjá. Célunk a kezdetektől a gyülekezetépítés volt ( a különbözőbb helyszíneken és fórumokon a fizikai együtt munkálkodástól a missziós és diakóniai munkáig).
Kiemelt célunk az ifjúság hitbéli nevelésének segítése – a kereszteléstől való reájuk-figyeléssel -, továbbá idősek és betegek látogatása. Fontos cél az aktívkorúak bekapcsolása, hívogatása nőszövetségi együttléteinkre, ahol lehetőség van egymás jobb megismerésére az „Egymás terhét hordozzátok…” igei gondolat fényében.

Rendszeres nőszövetségi alkalmainkat  minden hónap 3. vasárnapján, du. 3-5 óra között a templom gyülekezeti helyiségében  tartjuk, melyekre akár más felekezetűeket és természetesen férfi testvéreket is szeretettel várunk.

Nőszövetségi alkalmainkon Igei szolgálattal kezdünk, majd megbeszéljük missziós és diakóniai feladatainkat és beszámolunk az elvégzettekről (pl. hány gyermeket, fiatal szülőt szólítottunk meg sikeresen, kit látogattunk meg idős testvéreink közül, ki szorulna lelki vagy anyagi segítségre stb..).
Kiosztjuk a feladatokat a gyülekezeti élet segítése terén (templom és környezete szépítésében, gyermek-szeretetvendégségek tartalmas programjának megvalósításában, konfirmandusz fiatalok református sírok gondozásába való bevezetésében, egyházi és gyülekezeti ünnepeink sikeres megvalósításában, vidám alkalmainkon – kirándulások, jótékonysági alkalmak, estek – való részvételben stb.).
Megbeszéljük továbbá a hazai és nemzetközi egyházi eseményeken, konferenciákon való részvételi, szervezési (pl. Ökumenikus Világimanap) feladatainkat, élményeinket. Rendszeresen felkészül  és beszámol  egy- egy asszonytestvér egyházi érintettségű például úti / könyv élményéről mindezt gyakran képes vetítéssel színesítve.
Imáinkba foglaljuk beteg testvéreinket (kérő és hálaadó imába), gyülekezeti terveinket, sikereinket, majd szeretetvendégségi közösségben maradunk egy” imányi” ideig,

 

Nőszövetségünk legutóbbi (5 évenként esedékes) Tisztújító Közgyűlésére 2023 november 19.-én került sor. Mivel ez a dátum nőszövetségünk újjáalakulásának 30. évfordulójával is egybeesett megemlékezünk (e helyen is) a három évtized nőszövetségi elnökeinek nevéről és szolgálatuk időszakáról.

1993-1997   Kuti Gézáné Molnár Lidia

1997-2008  dr. Vári Andorné Kertész Ibolya

2008-2023  Horváth Csabáné Bereczki Ildikó

2023-          Farkas Szilvia

//Nőszövetségünk munkáját méltató Hálaadó Istentiszteletre 2024 január 21.én  (10 óra) került sor. Az ünnepség délután (15 óra) folytatódott a gyülekezeti teremben./Az eseményt a főoldalon található videó- és képes beszámoló örökíti meg /

 
 
Horváth Csabáné Bereczki Ildikó
Nőszövetség korábbi elnöke 

Farkas Szilvia
Nőszövetség elnöke
  


Comments are closed.