Szeghalmy Bálint Református Alapítvány

A Szeghalmy Bálint Református Egyházi Közhasznú Alapítvány 1992-ben, határozatlan időre lett nyilvántartásba véve, többek között vallási, karitatív, oktatási célokkal. Székhelyéül Keszthely Hanczók utca 20. szám került bejegyzésre.
A vallási célok között szerepel – persze elsődlegesen Keszthelyre és környékére vonatkozóan – a református hitélet erősítése és a gyülekezethez tartozás érzékének fokozása, a hitélethez kötődő szellemi és tárgyi alkotások felkutatása, őrzése, megismertetése, megóvása.
Kreatív célként egyfelől  a gyülekezethez tartozó idős emberek megsegítése anyagi, és egyéb jelleggel, másfelől a fiatalok részére anyagi támogatás, oktatás, és tanácsadás biztosítása került meghatározásra.
Az oktatás területén kitűzött célok a református iskolákban továbbtanuló gyermekek támogatása. A legalább jó rendű minősítés esetén ez lehet ösztöndíj, eseti segély, könyv, tankönyv és minden más tanulást segítő forma.


Comments are closed.