• Category Archives Közösségi esemény
 • Nem egyházi alkalmak. Kirándulás, tábor …

 • December havi gyülekezeti alkalmaink

  _______________________________________________________________________________
  DECEMBER 03.ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJA
  DECEMBER 10.ADVENT ÁSODIK VASÁRNAPJA
  DECEMBER 17.ADVENT HARMADIK VASÁRNAPJA
  DECEMBER 24.ADVENT NEGYEDIK VASÁRNAPJA
  ______________________________________________________________________________________________________

   

  December 24-én vasárnap 15:30 – 17:00 órakor:
  GYERMEKKARÁCSONY A TEMPLOMBAN.

   

  December 25-én vasárnap, Karácsony első napján, 10:00 órakor a templomban:
  ÜNNEPI ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET

   

  December 26-án vasárnap, Karácsony második napján, 10:00 órakor a templomban:
  ÜNNEPI ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET

   

  December 31-én vasárnap 10:00 órakor a templomban:
  ÓESZTENDEI HÁLADÁS ISTENTISZTELET

   

   
  ______________________________________________________________________________________________________
  Szeretettel hívjuk és várjuk kedves Testvéreinket alkalmainkra!
  ______________________________________________________________________________________________________

 • 2023. október – novemberi alkalmak

  Október 29-én vasárnap 10 órakor:
  Úrvacsorás Istentiszteletet tartunk egyben megemlékezve az előre ment szeretteinkre.
  Október 31-én kedden 18 órakor:
  REFORMÀCIÓ NAPI PROTESTÁNS ISTENTISZTELETET TARTUNK
  evangélikus testvéreinkkel közösen, úrvacsorával a Keszthelyi Református Templomban (Igét hirdet HONTHEGYI ZSOLT evangélikus lelkipásztor, szolgál a Psalmus Protestáns Kórus)
  November 5-én vasárnap 10 órakor:
  Istentisztelet, majd EGYHÁZKÖZSÉGI PRESBITERVÁLASZTÁSI KÖZGYŰLÉS!
  Szeretettel hívjuk és várjuk kedves Testvéreinket alkalmainkra!

 • Istentisztelet a Zákányi Zsolt Református Vegyeskar szolgálatával – 2023. 06.25.

  Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek Istent az ő szent helyén; dicsérjétek őt az ő hatalmának boltozatán!
  Dicsérjétek az URat! Dicsérjétek Istent szent helyén! Dicsérjétek hatalmának magaslatán!
  Dicsérjétek őt hősi tetteiért, dicsérjétek őt nagyságának gazdagsága szerint!
  Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságának gazdagsága szerint!
  Dicsérjétek őt kürt-zengéssel; dicsérjétek őt hárfán és cziterán
  Dicsérjétek kürtzengéssel, dicsérjétek lanttal és hárfán!
  Dicsérjétek őt dobbal és tánczczal, dicsérjétek őt hegedűkkel és fuvolával
  Dicsérjétek dobbal és tánccal, dicsérjétek citerával és fuvolával!
  Dicsérjétek őt hangos czimbalommal, dicsérjétek őt harsogó czimbalommal
  Dicsérjétek hangos cintányérral, dicsérjétek harsogó cintányérral!
  Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat! Minden lélek dicsérje az URat! Dicsérjétek az URat!

  Károli Gáspár Fordítás » Zsoltárok » 150. Fejezet

  A Zákányi Zsolt Református Vegyeskar meghallgatható 24:22 perctől


 • KONFIRMÁCIÓI ISTENTISZTELET – 2023. május 21.

  Mi a konfirmáció?
  Felfedező úthoz hasonlítottuk: megismerjük benne református keresztyén hitünk tanításait, egyházunk életét, valamint az egyház Urát, a mi Urunk Jézus Krisztust, így a konfirmáció a hitre jutás alkalmává lehet.
  Mit jelent a,, konfirmáció ” szó?
  Ez a latin szó annyit tesz: „megerősítés”. A Szentlélek erősíti meg ébredő hitünket.

   

  2023. május 21. napján konfirmáltak:

  BERTALAN BOTOND   –   DOMA JÁZON   –   FRANK LILI   –   KISS VERONIKA

  KOVÁCS JÁZMIN   –   MÁTÉ HANNA

  SIMON ZALÁN   –   GYÖRGY ARANKA   –   SOMOGYI CSENGE   –   SZÁNTI PINTÉR ANNA

  SZASZKÓ SZÓFIA   –   TIHANYI ZSOMBOR

   

  VIDEÓ AZ ISTENTISZTELETRŐL ELÉRHETŐ LESZ A KÉSŐBBIEKBEN