Dr. Gallé Tibor gondnok

Mottó:
Dr Soó Rezső rokonom, növénytanász, külföldi egyetemek díszdoktora, a Soó féle binominalis nomenclatura atyja, a berlini Kollégium Hungaricum tanulója, Kossuth dijas stb., amikor önéletrajzot kértek tőle, annyit írt, „Soó Rezső vagyok, akadémikus”.

Ennek szellemében: orvos vagyok.
1950.-ben születtem. 44 éve dolgozom a keszthelyi egészségügyben: alapjaimat (Summa cum laude végeztem Debrecenben) mint belgyógyász, majd reumatológus intézeti, ezt követően felülvizsgáló főorvos, szakorvos használtam, igyekezve lépést tartani az információ robbanással alkalmazom jelenleg családorvosként, mind a mai napig, tudván, hogy a tudás mit sem ér az istenhit nélkül, ami végig kísérte egész eddigi pályámat.

Református családba születtem, anyai ágon mk. nagyszülőmnél református lelkészek szolgálták az istent, a hívőket.
2006. január 08.-n választottak először presbiternek, majd gondnoknak is, később pótpresbiterként, majd ismét presbiterként, most pedig gondnokként lehetek szolgálatára refomátus közösségemnek.

A keszthelyi Gedeon szövetség elnöke vagyok.

Feleségem Dr Poprócsi Zsuzsanna, orvos. Lányaim és unokáim teszik boldoggá életünket. A két legnagyobb most fog konfirmálni.

Kérem Isten erőt adó segítségét  munkámhoz, áldását a keszthelyi gyülekezet életére !

Dr. Gallé Tibor gondnokComments are closed.