NT. Zichy Emőke lelkipásztor

Egy olyan igével szeretném köszönteni az oldalunkra látogatókat, ami az én életemben kiemelt helyet töltött be, ami a szeretett apostolnak, Jánosnak leveléből való. Isten különös kegyelme folytán, amikor 1989-ben elkezdtem teológiai tanulmányaimat a Károli Gáspár Református Egyetemen, az is annak a kiváltságnak volt köszönhető, hogy nemcsak meghallottam, hanem értettem is amiről az apostol ujjongva beszél. Úgy éreztem, hogy az evangéliumot tovább kell adnom, ha már nekem megadatott megéreznem ennek örömét:

„…mit szemünkkel láttunk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla…” (1János 1:1-2)Comments are closed.