Győrke Zsombor Örökös tiszteletbeli gondnok

1957. december 17.-én születtem Devecserben a család első gyermekeként. Később még egy húgom és egy öcsém született. Az általános iskolai tanulmányaimat a Devecseri Gárdonyi Géza Általáno1s Iskola tanulójaként végeztem el. Középiskolába először a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumba jártam,- mert úgy volt, hogy édesapámat felhelyezik a Mezőgazdasági Minisztériumba, de mivel nem volt tagja a pártnak, nem lett belőle semmi,- majd a Keszthelyi Vajda János Gimnáziumba folytattam és 1971-ben itt érettségiztem. Felvételt nyertem a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karára, majd átkerülve a Földmérési és Földrendezői Karra 1977-ben földrendező mérnöki diplomát szereztem. 1982-ben nősültem, feleségem Horváth Ilona. Lányunk Diána 1983-ban és fiúnk Zsombor 1986-ban született. Két leány és két fiú unokánk van Vera és Panna, Vince és Zsombor aki fiam első gyermeke. Mindkét gyermekem és három unokám református keresztségben részesültek. Lányomat Huszár György Papkeszi lelkipásztora keresztelte, akivel a munkám során kerültem szorosabb barátságba, a fiamat és unokáimat már Kuti Géza esperes úr és Zichy Emőke nagytiszteletű asszony keresztelte. Legkisebb unokánk Zsombor még nem részesült a keresztség sákramentumában.1977.szeptembertől 2012 májusáig a szakmámba dolgoztam. 2012. május 1-től egy merőben más,- mármint a végzettségemet tekintve- de számomra nem ismeretlen, sőt nagyon is kedvelt területen kezdtem dolgozni, a Bakonyerdő Zrt Festetics Imre Állatparkjának vezetőjeként. 2015. jul.23.-án vonultam nyugdíjba.

Családunkban az édesapám volt református édesanyám unitárius. 1944-ben „jöttek” ki Erdélyből. Édesapám Sepsiszentgyörgyön, Édesanyám Segesváron született.

Gyermekként kerültem kapcsolatba a református egyházzal. Devecserben nem volt református gyülekezet, így az Ajkai Gyülekezetben konfirmáltam 1967-ben. Gyermekként nyaranta Szentendrén nyaraltunk az apai nagytatáéknál, ahol a helyi gyülekezetbe Pásztor János Nt. Úr Gyermek Istentiszteleteire jártunk. Soproni egyetemista koromba a helyi Istentiszteleteket látogattam.

A Keszthelyi Gyülekezetbe 1992-be kerültem és azóta vagyok tagja. Először pótpresbiternek, majd presbiternek választott a Gyülekezet. Dr. Gallé Tibor gondnoksága idején társgondnokként is szolgáltam, majd gondnokának választott a Gyülekezet és immár negyedik ciklusomat szolgálom. Igyekeztem és igyekszem az egyház szolgálatában a legjobb tudásom szerint dolgozni. Fontos számomra, hogy milyen lesz a Keszthelyi Gyülekezet jövője, eddigi szolgálatom alatt ezért dolgoztam és Isten kegyelméből dolgozom. Nagyon fontosnak tartom az egyik gondnoki konferencián hallott jó tanácsot: „ a lelkész és a gondnok kapcsolata őszinte és jó kell legyen. Nem egymás beosztottai”. Nagy örömmel élem meg az utóbbi időben a gyülekezetben végbemenő változásokat, egyre jobban érezni az együvé tartozást, a közösségé kovácsolódást. Jól érzem magam itt! Számomra mindég is fontos volt és büszke is vagyok reformátusságomra. Édesapám apai ágán az őseim sorában három református lelkészt találtam 1640-ig viszzamenőleg az anyai ágán pedig egy lelkipásztort. Mindég szerettem tenni valamit a közért, ezért a „ civil életben” több szervezetnek voltam tagja, néha vezetője is, pl. a Zámor Térségéért Egyesületnek alapítójaként és első vezetőjeként mi kezdtük kialakítani a térségünkbe a „ Libás strand” elődjét, „ Libás napozó” formában. Szenvedélyem a vadászat, amit Édesapámtól és Nagytatától örököltem. Több mint negyven éve járom az erdőt, kezdetben csak kísérőként az Édesapámmal, majd a vadásztársaság tagjaként. Itt is több funkciót töltöttem be, nyolc évig gazdasági vezetőként, majd az új társaságban tíz évig vadászmesterként. 2007-től terület nélküli társaságnak vagyok a tagja, így ritkábban jutok ki az erdőre puskával a vállamon.

Másik nagy szenvedélyem a „ Selmeci hagyományok” ápolása, hiszen Dédtata és Nagytata is ott végeztek az akadémia erdész szakán.

Nyugdíjas éveimbe lesz mivel foglalkoznom: unokák, egyház, Selmeci hagyományok, családfa kutatás.

ÁLDÁS, BÉKESSÉG

Győrke Zsombor

egyházközség tiszteletbeli gondnokaComments are closed.