ISTENTISZTELET HÚSVÉTHÉTFŐN

LK. 24.
30 És lõn, mikor leült velök, a kenyeret vévén, megáldá, és megszegvén, nékik adá.
31 És megnyilatkozának az õ szemeik, és megismerék õt; de õ eltünt elõlük.
32 És mondának egymásnak: Avagy nem gerjedezett-é a mi szívünk mi bennünk, mikor nékünk szóla az úton, és mikor magyarázá nékünk az írásokat?
33 És felkelvén azon órában, visszatérének Jeruzsálembe, és egybegyûlve találák a tizenegyet és azokat, a kik velök valának.
34 Kik ezt mondják vala: Feltámadott az Úr bizonynyal, és megjelent Simonnak!
35 És ezek is elbeszélék, mi történt az úton, és miképen ismerték meg õk a kenyér megszegésérõl.
(részlet a Vizsoly Bibliából)
A húsvéthétfői istentiszteleten szolgált a PSALMUS KAMARAKÓRUS,
mely során bemutatták az egyik alapító, Gáspár Attila: „A békesség fejedelme” című kórusművét is.
Hallgassák szeretettel az általuk előadott énekszámokat.
Vezényel: Mórocz Ildikó karnagy

Comments are closed.