• Tag Archives Henter Lóránt
 • A D A K O Z Z U N K !

  KEDVES TESTVÉREINK!

  KESZTHELYI SORHÁZI TŰZBizonyára mindenki értesült már róla, hogy tegnap hatalmas tűzeset pusztított városunkban.
  A tragédiában lakások semmisültek meg, emberi életek, egzisztenciák roppantak össze (Istennek hála, hogy testi épségben nem keletkezett kár).
  Egyházközségünk szeretett kántora, Henter Lóránt otthona is gyakorlatilag megsemmisült, odaveszve minden, egy egész élet munkája, megélhetésének létszükségű eszközei, stb.
  Hitünk alaptanítása, hogy egymás terheit hordozzuk, így hálánkat és szeretetünket, megbecsülésünket és tiszteletünket most lehetőségünk van megmutatni egyéni és közösségi szinten is.
  A Keszthelyi Református Egyházközségben ezért szeretnénk segíteni kedves Kántorunkat, így szeretettel várjuk az adományokat a Keszthelyi Református Egyházközség
  11749039-20014713-00000000

  számú bankszámlájára! (A közleménybe kérnénk megjegyzésként szíveskedjenek beírni a befizetés célját)

  Isten áldását kívánjuk Kántor úr életére és valamennyi adakozó, segítséget nyújtó Testvérünknek!
  Kérjük, mindenki hordozza imádságban őket, hogy az átélt súlyos trauma után Isten féltő és gondoskodó szeretetét is megtapasztalhassák!