ISTENTISZTELET BÖJT 4. VASÁRNAPJÁN

Igét hirdet: Nt. Lenkeyné Teleki Mária lelkész
Katechetikai tanácsos, a Magyarországi Református Egyház Oktatási Szolgálatának hittanoktatási osztályának vezetője.

Comments are closed.