SZOLGÁLATTEVŐK – eskütétel 2024. január 07. napján

A presbiteri tiszt Isten  különös ajándéka az anyaszentegyház szolgálatára. Nem magától értetődő dolog, ha valaki a presbiteri szolgálatra nyert elhívást és ezt hittel vállalja. Személyre szólóan is, de a gyülekezet számára Isten kegyelmének és gondviselő szeretetének jele ez a megbízatás. ( Presbiterek kiskátéja 2024.)

_______________________________________________________________________________________________________


Comments are closed.