A Dunántúli Református Egyházkerület Gyülekezeteinek

Nagytiszteletű Lelkipásztor Testvérek! Tisztelt Főgondnok Testvérek!

Kedves Testvéreink az Úr Jézus Krisztusban!

 

„Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta”

(Zsoltárok 90,13)

 

A szerdai Elnökségi Tanács és a négy püspök pénteki kárpátaljai látogatásának összegzéseként adunk hírt gyülekezeteinknek az alábbiakról:

Köszönjük a testvéri összefogást, a természetbeni és pénzbeli adományokat. 

Felemelő az összefogás. Továbbra is kérjük ezeket az adományokat, a Magyar Református Szeretetszolgálat koordinációjával. A Magyar Református Szeretetszolgálat csatornáin keresztül az adományok gyorsan, biztosan és célzottan jutnak el a rászorulókhoz; oda, ahol azokra a leginkább szükség van. A Szeretetszolgálat adományvonalát, számlaszámát többször hírül adtuk már. Ezekről a www.jobbadni.hu oldalon tájékozódhatnak. A 1358-as adományvonal tárcsázásával hívásonként 500 forinttal lehet hozzájárulni a szeretetszolgálati munkához.

 

A Dunántúli Református Egyházkerület Szeretetszolgálati Gyűjtőpontja Alsóörsön található. Tehát a dunántúli református gyülekezetekben összegyűjtött adományokat az Alsóörsi Koordinációs Központ segítségével is el tudják juttatni céljához. Az alsóörsi koordinációs iroda címe: 8226 Alsóörs, Templom u. 14. Telefonszámok: 0630/010-7930 (Fehérné K. Anett), 0630/431-1720 (Kálmán Csaba). E-mail címek: feherne.anett@jobbadni.hukalman.csaba.gabor@gmail.com

 

A szálláshelyek felajánlását köszönjük. Ezeket folyamatosan továbbítjuk a Szeretetszolgálat felé. Szeretetszolgálatunk Vezetősége kéri: várják meg, amíg ők jelentkeznek, hogy egy adott szálláshelyre mikor, hol van szükség, hiszen számos előírásnak kell megfelelni: ellátás, étkeztetés, közegészségügyi előírások, gyermekek iskoláztatása, források szükségessége az ellátáshoz. Ezeket a feltételeket Szeretetszolgálatunk tudja szakszerűen biztosítani, esetleg a környékben található más bevethető szakemberekkel együtt. A befogadás időtartama sem belátható a mostani helyzetben. Ahol azonnal szükséges családok befogadása, ott is kérjük, vegyék fel tanácsolás céljából a kapcsolatot Szeretetszolgálatunkkal, akár az Alsóörsi Koordinációs Központon keresztül.

 

Ne szűnjünk meg imádkozni a békéért, magyar testvéreinkért, minden menekültért, szenvedőért, gyászolóért; könyörögjünk a világ vezetőiért, a megoldásért, és meg ne restüljünk a segítő cselekvésben! Kérjük Isten Lelkét, adjon hitet, ébredést eltévelyedett világunkban!

 

„Irgalmazz, Úr Isten, immáron énnékem!
Irgalmazz, Úr Isten, immáron énnékem,
Mert tebenned bízik, Uram, az én lelkem,
És tebenned nyugszik, Uram, az én szívem.

 

Én felmagasztalom irgalmasságodat,
Mindenkoron vallom te igazságodat,
Mind ez egész földön hatalmasságodat:
Mindenkor hirdetem a te jó voltodat.”

 

Pápa, 2022. március 4.

 

A Dunántúli Református Egyházkerület Vezetése nevében,

Steinbach József

püspök


Comments are closed.