Május 2-án megnyitjuk kapuinkat

Iktatószám: 130175 /2021.

Május 2-től nyissuk meg templomainkat
Koronavírus: a Zsinat Elnökségi Tanácsának április 14-i határozata

______________________________________________________________

Az elmúlt időszak járványügyi intézkedéseit figyelembe véve a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa egyházunk alkotmánya 173. § (1).  felhatalmazása alapján a következő Elnökségi Tanácsi határozatot hozza.


A javuló járványhelyzetre és az egyre nagyobb átoltottságra tekintettel kérjük templomaink
május 2-i megnyitására egyházunk valamennyi gyülekezetét. Hosszú ideje vagyunk bezárva, sokan várjuk már azt a pillanatot, amikor ismét találkozhatunk közösségeinkben.
Szeretettel hívjuk fel ugyanakkor valamennyi egyháztagunk figyelmét arra, hogy a járvány
továbbra is velünk van.
A nyitást így kérjük, hogy józanul, megfontoltan és valamennyi járványügyi intézkedést szigorúan betartva hajtsák végre. Emellett javasoljuk a nyitás fokozatossá tételét. A hétközi
alkalmakat a helyi viszonyok figyelembe vételével lehet megtartani. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hosszú gyülekezeti éneklés a fertőzés kockázatát növeli.

Imádkozzunk testvéreinkért, akik életükért harcolnak, és azokért, akik elvesztették szerettüket, akik veszélyben vannak. Kérjük mindenható Urunk kegyelmét és szerető támogatását azoknak, akik életünket védik és gyógyítják.
Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsdbe szolgálatodat. (Pál apostol második levele Timóteushoz 4. fejezet 5. vers)

2021. április 14.

Elnoksegi hatarozat_130175 (pdf)


Comments are closed.