Közösségi tér fejlesztése és programok megvalósítása a Keszthelyi Református Egyházközségben c.

EGYH-KCP-19-1426 azonosítószámú
pályázat szakmai összefoglalója

A Keszthelyi Református Egyházközség 2018. november 30-án sikeres pályázatot nyújtott be a Miniszterelnökség által kiírt Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása c. kiírásra.

Projektünk egyaránt tartalmazott közösségépítő programot és gyülekezetünket hosszú távon szolgáló beruházást. A támogatásból fedeztük a gyülekezeti teremben egy új konyhabútor készítését egy mosogatótálcával együtt, illetve 2019. október 5-én megtartott ormánsági kirándulást. A fentieken kívül a felújított gyülekezeti terembe a hitéletet szolgáló, előadások megtartásához nélkülözhetetlen projektor került beszerzésre.

A kirándulás során megtekintésre került a drávaiványi református templom, mely 1792-ben épült késő barokk stílusban és az Ormánság egyik legszebb egyházi emlékének tartják. Ezt követően Adorjás nevű falucskába látogattunk, ahol az 1837-ben felszentelt festett kazettás templomot tekintettük meg. A harmadik meglátogatott templom Kórós falu ékessége volt.

Utunk végcélja Siklós volt, ahol sajnos igen rövid időnk maradt. A várat csak kívülről tudtuk megnézni, mely természetesen így eszébe juttatta az idősebb korosztálynak a Zenthe Ferenc alakította Tenkes kapitányát.

Pályázatunk célja kettős volt. Egyrészt a gyülekezeti kirándulásnak eredményeképpen fejlődött és erősödött gyülekezetünk. A közös kirándulás által tagjaink kapcsolatai szorosabbá váltak, illetve más református gyülekezettekkel is sikerült ismertséget kötni. A kirándulás pozitív hozadéka, hogy a résztvevőknek lehetőségük volt a kultúrtörténeti szempontból jelentős templomokat megismerni. A kapott támogatás továbbá hozzájárult gyülekezetünk nagy felújításai munkálatainak a befejezéséhez is. Mint azt második módosítási kérelmünkben megfogalmaztuk, a gyülekezet felújította a Minisztériumtól kapott keretből a gyülekezeti termet, de sajnos az építőiparban tapasztalható áremelkedés miatt abból az összegből már nem telt új konyhabútor készítésére. Ezt ebből a pályázati forrásból pótoltuk ki, illetve vásároltuk meg a gyülekezeti terem fontos eszközét, egy projektort is, melyet táborokban, bibliaórákon, jegyesoktatásnál, különféle előadások alkalmával is használni tudunk.


Comments are closed.