FONTOS KÖZLEMÉNY!

KEDVES TESTVÉREK, TISZTELT LÁTOGATÓK

A Keszthelyi Református Gyülekezetben a Magyarországi Református Egyház Zsinatának javaslata szerint,
2020 május 17 vasárnaptól, a délelőtt 10 órakor kezdődő istentiszteleti alkalmaink újra látogathatóak lesznek a hívek számára.
Az istentiszteletek megtartásának szabályairól (egészségügyi óvintézkedésekről)
Dr. Gallé Tibor gondnok úr ad tájékoztatást a későbbiekben.
Szeretettel várjuk Testvéreinket!
„Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében!” Zsolt.149,1

Nagytiszteletű Lelkipásztor Asszony!   Nagytiszteletű Lelkipásztor Úr!

Nyissák meg a templomokat vidéken ! – ezt javasolja a Magyarországi Református Egyház Elnökségi Tanácsa. 

A testület május 11-i ülésén hozott állásfoglalása szerint „hogyha a közösségi kapcsolattartás biztonságát az illetékes hatóságok nem szigorítják, akkor az egyházközségek elnökségének felelős döntése szerint, az előírt higiéniai és biztonsági szabályok betartásával, tartsanak istentiszteleteket Budapest és Pest megye kivételével. 

Ahol zsúfoltság várható, lehetőleg külön istentiszteletet szervezzenek a 65 éven felülieknek. 

Az Elnökségi Tanács kéri, hogy a tervezett nyári táborokat, konferenciákat, találkozókat a  – testület korábbi útmutatásai értelmében – ne szervezzék meg!

A Magyarországi Református Egyház Elnökségi Tanácsa


Comments are closed.