Megújulás

2019. december 15-e fontos napja volt a keszthelyi gyülekezetnek. Választottunk. Olyan testvéreinkre adtuk szavazatainkat, akikről meggyőződésünk, teljes odaadással szolgálják az Urat, „őrzik a nyájat” és gondoskodnak közösségünk világi vezetéséről.
Ezzel egyidejűleg határozott gyülekezetünk arról, hogy korábbi gondnokunk, GYŐRKE ZSOMBOR közel egy emberöltőn át végzett szolgálatát elismerve, azt el nem felejtve Örökös tiszteletbeli gondnokká választja.

A mai napon,  2020. január 05-én egyházkerületünk nem lelkészi tisztségviselői a Szentháromság Istenre esküdve kötelezték magukat arra, hogy a kötelezettségükkel járó feladataikat, szolgálatukat Isten dicsőségére, egyházunk épülésére, és népünk javára, a Magyarországi Református Egyház rendjében igyekeznek teljesíteni.

 

A BEJEGYZÉS TOVÁBBIAKBAN MÉG FRISSÜL!


Comments are closed.