KARÁCSONYI ISTENTISZTELET

Egy szülő életében kevés olyan felemelő érzés van, amikor gyermekét látja kiteljesülni, amikor közvetlenül is megtapasztalja, hogy jó irányban halad a maga által választott, de mégis csak az Isten által kijelölt úton.
De ….. egy lelkipásztor életében talán az egyik leg lélekemelőbb pillanat lehet, amikor valamely gyermekét azon a szószéken láthatja, hallhatja prédikálni, ahol maga is szolgál.

Az idei december 25-i karácsonyi Istentiszteleten ennek lehettünk részesei. SZABÓ LEVENTE – Nt. Zichy Emőke lelkipásztor egyik gyermeke -, másod éves teológus hallgató szolgált templomunkban és prédikált a karácsony valójáról, az ebben, és ezáltal az élő Istenben, a Megváltóban való hitről.


Comments are closed.