• Istentisztelet a Zákányi Zsolt Református Vegyeskar szolgálatával – 2023. 06.25.

  Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek Istent az ő szent helyén; dicsérjétek őt az ő hatalmának boltozatán!
  Dicsérjétek az URat! Dicsérjétek Istent szent helyén! Dicsérjétek hatalmának magaslatán!
  Dicsérjétek őt hősi tetteiért, dicsérjétek őt nagyságának gazdagsága szerint!
  Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságának gazdagsága szerint!
  Dicsérjétek őt kürt-zengéssel; dicsérjétek őt hárfán és cziterán
  Dicsérjétek kürtzengéssel, dicsérjétek lanttal és hárfán!
  Dicsérjétek őt dobbal és tánczczal, dicsérjétek őt hegedűkkel és fuvolával
  Dicsérjétek dobbal és tánccal, dicsérjétek citerával és fuvolával!
  Dicsérjétek őt hangos czimbalommal, dicsérjétek őt harsogó czimbalommal
  Dicsérjétek hangos cintányérral, dicsérjétek harsogó cintányérral!
  Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat! Minden lélek dicsérje az URat! Dicsérjétek az URat!

  Károli Gáspár Fordítás » Zsoltárok » 150. Fejezet

  A Zákányi Zsolt Református Vegyeskar meghallgatható 24:22 perctől


 • A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

  ISTENTISZTELET ÉS MEGEMLÉKEZÉS A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN

  „Mindenekelőtt a Magyarországtól elszakítandó 11.000.000 léleknek 35%-a magyar, amely három és félmilliót jelent akkor is, ha a mi érdekeinkre legkedvezőtlenebb számítást vesszük is alapul. Elszakítanak még a békefeltételek körülbelül egy és egynegyed millió németet, ami a magyarság százalékszámával együtt az egésznek 45%-át jelenti.”

  Gróf Apponyi Albert – 1920. január 16. 

   


 • KONFIRMÁCIÓI ISTENTISZTELET – 2023. május 21.

  Mi a konfirmáció?
  Felfedező úthoz hasonlítottuk: megismerjük benne református keresztyén hitünk tanításait, egyházunk életét, valamint az egyház Urát, a mi Urunk Jézus Krisztust, így a konfirmáció a hitre jutás alkalmává lehet.
  Mit jelent a,, konfirmáció ” szó?
  Ez a latin szó annyit tesz: „megerősítés”. A Szentlélek erősíti meg ébredő hitünket.

   

  2023. május 21. napján konfirmáltak:

  BERTALAN BOTOND   –   DOMA JÁZON   –   FRANK LILI   –   KISS VERONIKA

  KOVÁCS JÁZMIN   –   MÁTÉ HANNA

  SIMON ZALÁN   –   GYÖRGY ARANKA   –   SOMOGYI CSENGE   –   SZÁNTI PINTÉR ANNA

  SZASZKÓ SZÓFIA   –   TIHANYI ZSOMBOR

   

  VIDEÓ AZ ISTENTISZTELETRŐL ELÉRHETŐ LESZ A KÉSŐBBIEKBEN